Zorganizujcie SĄSIEDZKIE SPOTKANIE

Przedyskutujcie wspólnie pomysł, zdecydujcie co będziecie robić, rozdzielcie zadania, zdecydujcie kto np. przyniesie ciasto, a kto gry.