Biuro Inicjatyw Społecznych

Od 10 lat wspieramy aktywność społeczną Małopolan, w tym mieszkańców Krakowa. Wspieramy grupy nieformalne, stowarzyszenia I fundacje, współpracujemy z samorządami.

Ludziom, którzy chcą „brać sprawy w swoje ręce” i działać na rzecz innych podpowiadamy różne możliwości, zapraszamy do edukacji, współpracy, czy realizacji własnych inicjatyw i projektów. Jako operator FIO Małopolska Lokalnie wsparliśmy merytorycznie I finansowo ok. 350 grup inicjatywnych I młodych organizacji. Dzięki naszemu wsparciu ok 15 tysięcy osób zaangażowało się w lokalne przedsięwzięcia. Razem możemy zdziałać jeszcze więcej!

Więcej o naszej działalności: www.bis-krakow.pl/o-nas/co-robimy/