PODSUMUJCIE Wasz Dzień Sąsiada

Na trzecim spotkaniu opiekuna pomoże Wam zrobić podsumowanie wydarzenia.