Spotkajcie się z INNYMI ORGANIZATORAMI

Na spotkaniu networkingowym poznajcie się, wymieńcie wrażeniami i zainspirujcie na przyszłość Dniami Sąsiada z innych części miasta.